AANSPREEK PERSOON INTEGRITEIT

Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij voetballers, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.‚Äč

OPENHEID & VEILIGHEID

Als voetbalclub beschouwen wij het als onze plicht om de bescherming van onze leden nauwlettend in het oog te houden. Er zijn helaas nog steeds gevallen van grensoverschrijdend gedrag die niet tijdig worden opgemerkt en aangepakt, wat zorgwekkend is. Daarom hechten we er binnen de club veel waarde aan om een cultuur van openheid en veiligheid te bevorderen, waarin iedereen zich gesterkt voelt om moeilijke situaties of grensoverschrijdend gedrag te melden.

TAKEN VAN DE CLUB API

De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. De taken van de API zijn:

  • aanspreekpunt en eerste opvang

  • coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing

  • preventieactiviteiten en ondersteuning

JOUW CLUB-API

Mijn naam is Annelies Van Himst.  Ik ben de club-API (Aanspreekpersoon Integriteit) van VK White Boys 

Als Club-API luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Spreek mij gerust aan op de club!

Je kan mij ook bereiken via mail op:

api.whiteboys@outlook.be

 

Voor wat is een API niet bevoegd?

  • Hulpverlener: start geen hulpverleningsproces en heeft geen beroepsgeheim

  • Onderzoeksrechter: moet niet achter alle feiten aangaan of bewijsmateriaal verzamelen

  • Journalist: moet niet iedereen informeren wie nieuwsgierig is

  • Bestuurder: heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar enkele een adviserende rol