Reglement Waaslandcup 2023-2024

 

 • De Waaslandcup wordt voor de 26ste maal georganiseerd door VK White Boys SN, stamnummer 8101.
 • Het is een tornooi voor provinciale en gewestelijke teams in de categorieën U-8, U-9, U-10, U-11, U-12, U-13 en U-15.
 • De reglementen van de K.B.V.B. zijn van toepassing, behalve eventuele aanpassingen die in dit reglement zijn vermeld. Samengevat betekent dit dat het normale reglement is toegepast voor buitenspel, terugspeelbal, hoekschop, vrije trap, strafschop, doelschop en inworp.
 • De ploegen zorgen er steeds voor dat de spelers hun kidspas of identiteitskaart bij zich hebben. Deze worden mee afgegeven met het scheidsrechtersblad. Spelers zonder pas mogen niet deelnemen aan de wedstrijd, bij overtreding wordt de wedstrijd verloren met 5-0.
 • In de voorronde speelt elke ploeg vier wedstrijden, waarvan twee thuis en twee op verplaatsing. Deze wedstrijden worden aangevraagd door de thuisploeg.

Indien 2  teams van dezelfde club tegen elkaar worden uitgeloot dan mag deze wedstrijd niet als laatste worden afgewerkt om de fair play te garanderen!
De data worden doorgegeven aan de organiserende club en de uitslagen worden gemeld binnen de 24 uur via mail van.everbroeck.peter@telenet.be of GSM-nummer 0474/34 37 83.
De wedstrijdbladen worden ingegeven via E-kick off en een kopie binnen de 48 uur verzenden naar VK White Boys , puitvoetstraat 37, 9100 Sint-Niklaas of via mail.

De thuisploeg houdt een kopie beschikbaar voor het geval dat dit wordt opgevraagd door een bondsinstantie.

 • De wedstrijden voor de halve finales en finales worden aangevraagd door de organiserende club en zullen plaatsvinden op de terreinen van VK White Boys , Puitvoetstraat 37, 9100 Sint-Niklaas.
 • Alle voorronde wedstrijden mogen, in overeenkomst met de tegenstanders, in willekeurige volgorde gespeeld worden. Zij dienen enkel afgewerkt te zijn voor de einddatum : 1 april 2024

Na elke wedstrijd worden er door beide ploegen vijf strafschoppen genomen die eventueel kunnen meetellen bij het bepalen van de rangschikking (zie punt criteria voor de rangschikking).

 • De halve finales vinden plaats op zondag 7 april 2024 voor alle categorieën. (uitwijkmogelijkheid 14 april)
 • De finales vinden plaats voor alle categorieën op zondag 21 april 2024.
 • De puntentelling is 3 punten per overwinning, 1 punt per gelijkspel en 0 punten bij nederlaag.
  De criteria voor de rangschikking bij gelijk puntenaantal na de voorronde is :
         1 aantal overwinningen

               2 doelpuntensaldo

               3 aantal gemaakte doelpunten

               4 de onderlinge confrontatie

               5 aantal gescoorde strafschoppen na de wedstrijden

 • Een ploeg die forfait geeft of het terrein vroegtijdig verlaat, zal de wedstrijd met 5-0 of 0-5 verliezen.
 • Voor alle categorieën mogen 4 spelers (doelwachter inbegrepen) op de bank plaatsnemen en invallen. De vervangingen mogen doorlopend.
 • Alleen de begeleiders voorzien van de juiste armband mogen zich in de neutrale zone bevinden. De thuisploeg zorgt ervoor dat de wedstrijd zo vlot mogelijk kan verlopen.
 • De bezoekende ploeg zorgt voor eigen trainingsballen en elke ploeg zorgt voor een tweede stel truitjes.
 • Er mag bij de duiveltjes onder geen beding rechtstreeks gescoord worden bij een doeltrap vanuit de hand of van op de grond.
  Bij duiveltjes en preminiemen mag nooit rechtstreeks gescoord worden bij een vrije trap. Een strafschopfout wordt steeds omgezet in een onrechtstreekse vrije trap.
 • De thuisploeg zorgt ervoor dat een exemplaar van dit reglement ter inzage ligt in het scheidsrechterslokaal.
 • Elke ploeg is door zijn inschrijving verplicht het reglement na te leven.
 • Bij dispuut, vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met de tornooiverantwoordelijke
  Van Everbroeck Peter via mail : everbroeck.peter@telenet.be of gsm-nummer : 0474/343783

 

 

VK White Boys dankt alle clubs voor hun deelname en wenst hen een spannend en sportief verloop van dit tornooi toe.