Hoe werkt het?

Vanaf 15 juni 2022 heb je twee mogelijkheden om een nieuw ongeval aan te geven:

1. Verzending via E-Kickoff

Ongevalsaangiftes zullen rechtstreeks via een nieuw scherm in E-Kickoff kunnen worden geregistreerd (onder het tabblad Verzekeringen < Aanvragen). Je kan dan het medisch attest aan jouw dossier toevoegen en het ons toezenden. Wij doen nadien het nodige.

In deze video ontdek je de te volgen stappen

 Bekijk de instructievideo 

Je kan ook deze verklarende handleiding downloaden.

Delegeer het werk

Verkies je dat jouw ploegverantwoordelijken de verzending van aangiftes voor hun rekening nemen? Dat is perfect mogelijk. Je kan hen de nodige rechten toekennen via het tabblad "Gebruikersrechten".

Tijdswinst

Door gebruik te maken van deze nieuwe functie, zullen jouw dossiers sneller en veiliger verwerkt worden.

 

2. Verzending via e-mail

Ondervind je problemen met E-Kickoff? Aangiftes kunnen tot 31 augustus 2022 ook per e-mail naar ons nieuwe adres insurance@rbfa.be worden verstuurd.

Zorg er echter wel voor dat je ons de ongevalsaangiftes en medische attesten bij voorkeur in hetzelfde PDF-document overmaakt.

 

Gegevensbescherming, onze prioriteit

Medische attesten en andere documenten bevatten vaak privégegevens en/of gevoelige informatie.

In het kader van de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming (GDPR) raden wij jou ten zeerste aan ongevallen aan te geven via E-Kickoff en niet via e-mail (wat veel minder veilig is).

 

Vanaf wanneer?

De nieuwe functie om ongevalsaangiftes te registreren zal beschikbaar zijn vanaf 15 juni 2022.

Van 15 juni tot en met 31 augustus 2022 voorzien wij een overgangsperiode waarin wij per E-Kickoff, e-mail of post verstuurde documenten zullen verwerken.

Vanaf 1 september 2022 zullen enkel nog via E-Kickoff of per e-mail (in geval van problemen) verzonden aangiftes en attesten worden aanvaard. Documenten verstuurd via de post zullen niet meer in aanmerking worden genomen.

Ongevalaangifte 2022
PDF – 149,4 KB 196 downloads